Συμβουλές

Βασικές αρχές για επιτυχή εμβολιασμό

Για να είναι επιτυχής ο εμβολιασμός των καρποφόρων και των καλλωπιστικών φυτών θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας τα εξής:

  • Επιλογή κατάλληλης εποχής. Ως γενικό κανόνα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η συγκόλληση των 2 μερών και ο σχηματισμός κάλου επούλωσης γίνεται όταν το υποκείμενο βρίσκεται σε φυτική δραστηριότητα. Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία 18-30°C και υγρασία) οι περισσότεροι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται την άνοιξη και στο τέλος του καλοκαιριού.
  • Ο οφθαλμός του βλαστού από τον οποίο θα πάρουμε το εμβόλιο πρέπει να βρίσκεται σε πρωιμότερο στάδιο βλάστησης από αυτό του υποκειμένου και φυσικά να είναι κλειστός
  • Για την επιτυχία του εμβολιασμού είναι απαραίτητο το υποκείμενο και το εμβόλιο να ανήκουν τουλάχιστον στην ίδια οικογένεια.
  • Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην σωστή τοποθέτηση του οφθαλμού (πολικότητα), το εμβόλιο πρέπει να τοποθετείται με την ίδια κατεύθυνση που είχε και στο βλαστό από τον οποίο προήλθε.
  • Για να γίνει σωστή συγκόλληση εμβολίου και υποκειμένου πρέπει να διευκολύνουμε την καλύτερη επαφή των καμβίων διαλέγοντας ίδιας διαμέτρου υποκείμενο με εμβόλιο , όταν πρόκειται για εμβολιασμό με οφθαλμό (χωρίς να περιέχει ξύλο το εμβόλιο), ενώ όταν γίνεται εμβολιασμός με κεντρί το τοποθετούμε στην περιφέρεια του υποκειμένου.
  • Πρέπει να χρησιμοποιούμε καλά ακονισμένα εργαλεία ώστε να κάνουμε επίπεδες και λείες τομές. Αμέσως μετά την ένωση τα ανοιχτά μέρη πρέπει να καλυφθούν με πάστα εμβολιασμού για να αποφευχθεί η απώλεια υγρασίας. Και φυσικά η πρακτική εξάσκηση είναι απαραίτητη για να αποκτηθεί η απαιτούμενη εξοικείωση με την τεχνική του εμβολιασμού.