Συμβουλές

Κλάδεμα τριανταφυλλιάς

Οι τριανταφυλλιές κλαδεύονται μια φορά το χρόνο πριν την έκπτυξη της νέας βλάστησης , περίπου στα τέλη Ιανουαρίου.

Αρχικά αφαιρούμε όλα τα ξερά, τα αδύναμα, τα στραβά και τα γερασμένα κλαδιά.

Σε όλα τα υπόλοιπα κλαδιά αφαιρούμε τα 2/3 του μήκους τους και το κόψιμο γίνεται λίγο πιο πάνω από οφθαλμό που έχει εκπτυχθεί στην εξωτερική πλευρά του κλαδιού. Στις αναρριχώμενες τριανταφυλλιές κόβουμε τους ανθοφόρους βλαστούς αφήνοντας μόνο 3-4cm από τον κλαδί οδηγό. Στις χαμηλές τριανταφυλλιές κλαδεύουμε σε ύψος περίπου 10-15cm.

Οι εργασίες του κλαδέματος δεν πρέπει να πραγματοποιούνται σε βροχερές ημέρες. Αμέσως μετά το κλάδεμα πραγματοποιείται ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα.
Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού αφαιρούμε μόνο τα απανθισμένα τριαντάφυλλα.