Προβολή 9 12 18 24

Ρακόρ Αρσενικό Lock Φ20Χ1” 6 ATM

0,50

Σύνδεσμος Ρακόρ Φ16ΧΦ20 Lock 6 ATM

0,70

Ταφ Αρσενικό Ρακόρ Lock Φ20Χ1/2”ΧΦ20 6 ATM

0,80

Γωνία Ρακόρ Lock Καφέ Φ20 6 ATM

1,00

Ταφ Ρακόρ Lock Καφέ Φ20 6 ATM

1,20

Σύνδεσμος Ρακόρ Lock Καφέ Φ20 6 ATM

0,90

Τερματικό Ρακόρ Lock Φ20 6 ATM

0,50

Ταφ Θηλυκό Ρακόρ Lock Φ20Χ3/4”ΧΦ20 6 ATM

1,40

Ταφ Θηλυκό Ρακόρ Lock Φ20Χ1/2”ΧΦ20 6 ATM

1,40

Ταφ Αρσενικό Ρακόρ Lock Φ20Χ1”ΧΦ20 6 ATM

0,80

Ταφ Αρσενικό Ρακόρ Lock Φ20Χ3/4”ΧΦ20 6 ATM

0,80

Γωνία Θηλυκή Ρακόρ Lock Φ20Χ3/4” 6 ATM

1,20