Προβολή 9 12 18 24

Σύνδεσμος Ρακόρ Φρεατίου Φ25 Χ 1”

2,00

Σύνδεσμος Ρακόρ Φρεατίου Φ20 Χ 1”

2,00

Σύνδεσμος Ρακόρ Φρεατίου Φ20 Χ 3/4”

1,50

Σύνδεσμος Ρακόρ Φρεατίου Φ16 Χ 1”

2,00

Σύνδεσμος Ρακόρ Φρεατίου Φ16 Χ 3/4”

1,50

Ταφ Φρεατίου Tavlit Θ-Θ-Α 1”

3,50

Μαστός Φρεατίου Tavlit 1” Χ 3/4”

1,30

Μαστός Φρεατίου Tavlit 1”

1,30

Γωνία Φρεατίου Tavlit Θ-Α 1”

2,00

Γωνία Φρεατίου Tavlit Θ 1” -Α 3/4”

2,00

Διακόπτης Φρεατίου Tavlit Θ-Θ 3/4”

9,60

Ρακόρ Φρεατίου Tavlit Θ-Α 1”

2,00