Συμβουλές

Βασική λίπανση

Η ορθή λίπανση είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την σωστή ανάπτυξη των φυτών. Η λίπανση διακρίνεται σε βασική και επιφανειακή.

Η βασική λίπανση πραγματοποιείται πριν τη σπορά ή πριν την έναρξη της νέας βλάστησης, στις πολυετείς καλλιέργειες και χρησιμοποιούμε κοκκώδη λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης.
Τα θρεπτικά στοιχεία που προστίθενται στο έδαφος κατά την εφαρμογή της βασικής λίπανσης είναι κατά κανόνα το άζωτο (Ν), ο φώσφορος (P) και το κάλιο (K).

Η προσθήκη ασβεστίου (Ca), μαγνησίου (Mg) και ιχνοστοιχείων είναι αναγκαία μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Οι ποσότητες των λιπασμάτων που πρέπει να ρίξουμε στην βασική λίπανση καθορίζονται σύμφωνα με την εδαφολογική ανάλυση, την καλλιεργήσιμη ποικιλία, την διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου και την ποσότητα των λιπασμάτων που θα εφαρμόσουμε αργότερα επιφανειακά.

Για τους ερασιτέχνες που θέλουν να λιπάνουν τα φυτά τους σαν γενικό κανόνα πρέπει να γνωρίζουν ότι στα πολυετή εφαρμόζουμε κοκκώδη σύνθετα λιπάσματα Δεκέμβριο- Ιανουάριο και επαναλαμβάνουμε τον Μάρτιο. Η βασική λίπανση στα ετήσια φυτά γίνεται πριν τη σπορά ή την φύτευση.